Image
Optimal Care Agency (OCA) sal binnekort mediese susters en versorgers beskikbaar stel om verskeie tuisversorgingsdienste aan te bied. Bejaardepersone, enige persone wat met `n kroniese siekte toestand, tuisversorging benodig of ander tuissorg behoeftes benodig, sal deur die personeel van OCA behartig word. Die personeel van OCA sal beskikbaar wees op aanvraag en soos die behoefte voortspruit. Elke klient is uniek, so persoonlike sorg en `n sorg plan word daarvolgens uitgewerk om aan die behoeftes te voorsien. Met `n toenemende behoefte waar persone verkies om tuis versorg te word, bied OCA in samewerking met dokters, die apteke en mediese personeel `n unieke diens aan die gemeenskap.
Die missie van Optimal Care Agency (OCA) is om persone te help om ‘n gesonde leefwyse te handhaaf binne hul vermoë, in samewerking met hul familie en geneesheer van hul keuse, in die bekende omgewing van hul woonplek.
“Optimal Care Agency” (OCA) vorm ook deel van die groter netwerk en ondersteuningsstruktuur van “The Optimal Health Network” en “Stone Gable Optimal Health Facility”.
Die dienste van OCA is reeds beskikbaar in Stilbaai, Wes-Kaap en sal binnekort ook beskikbaar wees in die Kaap Agulhas omgewing vanaf Bredasdorp.
Image
Image
 • Betrek familie, kommunikeer en verkry getekende ooreenkoms per epos of persoonlik.
 • E-pos of neem afskrif van Kwotasie en Ooreenkoms aan familie/kliënt.
 • Nadat ooreenkoms geteken is, word sorgplan en versorging gereel en bevestig.
 • Delegeer sorg aan Versorger. Reël diensure om skofte te dek met versorgers.
 • Kontroleer dat vesorger wel aan diens is.
 • Noukurige rekordhouding, pasient lêers, kommunikasiekanale ens. word gehandhaaf.
 • Roepdiens- Susters- Dag: R165.00 per besoek (nie langer as 1 uur).
 • Roepdiens- Suster- Nag: R250.00 per besoek (nie langer as 1 uur).
 • Alle dienste ooreenkoms is vooruitbetaalbaar en nadat evaluasie afgehandels is word kwotasie gestuur en met aanvaarding word betaling gedoen vir die eerste maand/week (afhangende van tipe diens en kwotasie voorsien.
 • Alle dienste word deur opgeleide personeel aangebied.
 • Alle medisyne en voorskrifte is vir die kleint se betaling.
 • Medisyne en voorskrifte kan wel gereel word en toegedien word soos ooreegekom.
 • Alle Regte Voorbehou.
Basiese Terme en Werkswyse:
 • Aanvanklike Evaluasie, Behoeftebepaling en Opening van Lêer- R800.00 Onmiddelik betaalbaar met bespreking van afspraak vir evaluasie.
 • All dokumente moet noukeurig deurgelees word en onderteken word.
 • Ons kommunikeer graag per epos en stuur gereeld verslae asook rekeninge so uit.
 • Koste word in 1 uur of ½ uur eenhede bereken.
 • Slegs kontant of elektroniese inbetalings, Geen Krediet.
 • Alle afsprake nie deur u nagekom nie, is teen volle vergoeding asof diens gelewer was.
 • Sorgplan word opstel nagelang van behoeftebepaling.     
Image
Image
Dankie dat u OCA (Optimal Care Agency) se dienste oorweeg!

Bank Besonderhede:

Rekening Naam: Optimal Care Agency
Bank: FNB
Tak: Bredasdorp
Rek Nr.: 6279 1908 646
Verwysingsnommer: Naam en Van

Kontak Besonderhede:

Stilbaai-
Kantoor No: 065 177 6177
Nood No: 062 482 6631 
E-pos: stilbaai@ocagency.co.za

Bredasdorp-
Kantoor No: 084 929 4468
Nood No: 062 191 5780
E-pos: bredasdorp@ocagency.co.za