AKTIWITEITE
Verskeie weldoeners en vrywilligers is betrokke met die aanbieding van interaktiewe en sosiale aktiwiteite op `n deurlopende basis. Dit is baie belangrik dat die inwoners veilig, tuis en gemaklik voel ten alle tye. Spesiale geleenthede word ook gereel met kersfees, paasfees, verjaarsdae ens. Spelietjies, handwerk klasse, oefeninge, tekeninge, kleiwerk en vele meer word aangebied vir die inwoners. Daar word `n aktiwiteitsprogram saamgestel en vrywilligers bied hul hulp aan op `n georganiseerde wyse onder toesig van die bestuur. Spesiale sorg word gegee om die ervaring en inwoning `n plesier en goeie tyd te maak by Huis Lekkerbly Bejaardesorg.
Image
-  V R Y W I L L I G E R S  -
Sonder vrywilligers se hulp sal dit nie moontlik wees om sulke goeie diens te bied nie. Persone uit die plaaslike gemeenskap bied hulle hulp aan om sekere take te verrig en ook om programme aan te bied vir die inwoners.
Image
Met instandhoudingswerk, spesiale projekte en fondsinsamelings projekte raak baie meer vrywilligers betrokke om Huis Lekkerbly Bejaardesorg net beter te maak! Opegte dank en waardering vir die onbaatsugtige hulp, bydraes en ondersteuning aan elke weldoener, vrywilliger en familie van Huis Lekkerbly Bejaardesorg. Sonder julle sou ons nie dit kan doen nie!
Image
-  G E B E U R E  -

7 Julie 2020

Sonder vrywilligers se hulp sal dit nie moontlik wees om sulke goeie diens te bied nie. Persone uit die plaaslike gemeenskap bied hulle hulp aan om sekere take te verrig en ook om programme aan te bied vir die inwoners. ALL TEXT SAMPLE TEXT
Image