pragtige gemaklike kamers
rustige, tuis atmosfeer
gemeubileerd om alle benodighede te pas
perfecte beligting deur die dag
veilige freeslose gemak
pragtige tuin, helder belig deur die dag
joolige atmosfeer elke dag
Korttermyn Verblyf
  • Dagsorg
  • Na- operatiewesorg
  • Versorg u `n bejaarde of gestremde tuis en het self nooit `n wegbreek kans nie?U kan hom of haar by ons bespreek, vir `n naweek of self langer, terwyl u weggaan.
  • Persoonlike Kwaliteit Diens!
Langtermyn Verblyf
  • Gemaklike huislike omgewing
  • Drie gebalanseerde etes per dag
  • Wasgoed
  • 24-Uur Hulp & Toesig
  • Bestuur deur Verpleegkundige
  • Maksimum Inwonders: 10-15